Вреди съпътстващи глобализацията


От самото начало съвременният свят е изхвърлял и продължава да изхвърля човешки отпадъци.Производството на човешки отпадъци е особено изобилно в два (все още напълно действащи и работещи с пълен капацитет)клона на съвременната индустрия...
 

Урбанизация и глобализация


Глобализацията е процес на взаимно обвързване на икономики, информационни потоци, култури и политики между много или всички страни и региони на планетата. Процесът също така се смята за премахване на разстоянията и границите...
 

Глобализацията - заплаха или възможност от гледна точка на бизнеса


Терминът "глобализация" се използва често в наши дни, макар че много рядко може да бъде дефиниран точно. Това е процесът, чрез който взаимозависимостта на различните икономики по целия свят нараства, в резултат на засилващата се търговия и културен...
 

Моят опит с чуждостта pro


Езиковата бариера не е нито най-важното нито най-значимата от цялостния арсенал на културната бариера. Съзнаването и разбирането културата на един народ и една нация е предпоставка за подобряване на междукултурния диалог, а това отваря всички врати...
 

Модерният свят и глобализацията


Що е то глобализация? Отличителни белези на модерния свят. Предимства и недостатъци на глобализацията...
 

Човекът в глобализиращия се свят


Ако имаше избор, би ли избрал отново XXI век? Би ли избрал отново да живееш по този начин - като гражданин на света...
 

Глобализацията – заплаха или възможност за бизнеса


Същността на процеса глобализация се изразява в протичането на редица икономически, политически, социални, технологични, културни и др. процеси, които се изразяват в отношенията между различни държави, хора и организации...
 

Какви са положителните и отрицателните влияния на глобализацията на езика?


Прадедите ни са завещали езика, за да може той да бъде гръбнак на културата, да е доказателство, че сме единен народ. Народът без собствен език е като дърво без корен. Той е като живо същество...

Качи есе и спечели
 

Сподели своите Есета по Глобализация и регионализация на световното стопан с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент